2019

  • Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A. Mª, Ocampo Gómez, C.I., Mosteiro García, Mª J. y Espiñeira Bellón, E. Mª (2019). Informe técnico sobre o plaxio académico no sistema universitario de Galicia. A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-16294-91-6

     
  • Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A. Mª, Ocampo Gómez, C.I.,  Espiñeira Bellón, E. Mª , Rebollo Quintela, N. y Losada Puente, L. (2019). Informe técnico sobre o plaxio académico nos estudos da Universidade da Coruña. A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-16294-90-9

     
  • Porto Castro, A. Mª, Muñoz Cantero, J.M., Ocampo Gómez, C.I., Mosteiro García, Mª Josefa y Gerpe Pérez, E. (2019). Informe técnico sobre o plaxio académico nos estudos da Universidade de Santiago de Compostela Coruña. A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-16294-92-3

     
  • Ocampo Gómez, C.I., Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A. Mª, Sarmiento Campos, J.A., Rodríguez Álvarez, P., Barreira Arias, A.J., Castro Pais, Mª D. (2019). Informe técnico sobre o plaxio académico nos estudos da Universidade de Vigo. A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-16294-93-0