2020

 

 • Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A. Mª, Ocampo Gómez, C.I., Mosteiro García, Mª J. y Espiñeira Bellón, E. Mª (2020). Informe técnico sobre o plaxio académico de grao e mestrado do sistema universitario de Galicia (2020) Vol.1. A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-09-8
   
 • Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A. Mª, Ocampo Gómez, C.I.,  Espiñeira Bellón, E. Mª , Pérez Crego, Mª . C. (2020). Informe técnico sobre o plaxio nos estudos da Universidade da Coruña (2020). Vol.2. A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-10-4
   
 • Porto Castro, A. Mª, Muñoz Cantero, J.M., Ocampo Gómez, C.I., Mosteiro García, Mª Josefa y Gerpe Pérez, E. (2020). Informe técnico sobre o plaxio  nos estudos da Universidade de Santiago de Compostela (2020). Vol3. A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-11-1
   
 • Ocampo Gómez, C.I., Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A. Mª, Sarmiento Campos, J.A., Rodríguez Álvarez, P., Barreira Arias, A.J., Castro Pais, Mª D. (2020). Informe técnico sobre o plaxio  nos estudos da Universidade de Vigo (2020). Vol.4.A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo . ISBN: 978-84-18291-12-8
   
 • Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A. Mª, Ocampo Gómez, C.I., Espiñeira Bellón, E. Mª y Mosteiro García, Mª J. (2020). Informe técnico sobre o plaxio en alumnado de doutoramento no sistema universitario de Galicia (2020) Vol.5. A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-13-5
   
 • Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A. Mª, Ocampo Gómez, C.I., Pérez Crego, Mª. C., Espiñeira Bellón, E. Mª  y Mosteiro García, Mª J. y (2020). Informe técnico sobre a percepción dos grupos de interés sobre o plaxio académico no SUG (2020) Vol.6. A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-14-2
   
 • Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A. Mª, Ocampo Gómez, C.I., Mosteiro García, Mª J. y Espiñeira Bellón, E. Mª  (2020). Proposta do plan de actuación  (para eviar o plaxio académico (2020) Vol.7. A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-15-9
   
 • Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A. Mª, Ocampo Gómez, C.I., Espiñeira Bellón, E. Mª , Pérez Crego, Mª . C. (2020). Informe técnico sobre o plaxio nos estudos da Universidade da Coruña durante o confinamento debido o COVID-19 (2020). Vol.8. A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-16-6