2021

  • Espiñeira Bellón, E.M.ª, Mosteiro García, M.ª.J. , Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A.M.ª, Ocampo Gómez, C.I. y Pérez Crego, M.ª. C. (2021). Informe técnico sobre o plaxio no sistema unviersitario de Galicia durante o confinamento debido á COVID-19. Vol.1 A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-19291-31-9

 

  • Espiñeira Bellón, E.M.ª, Mosteiro García, M.ª.J. , Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A.M.ª, Ocampo Gómez, C.I. y Pérez Crego, M.ª. C. (2021). Informe técnico sobre o plaxio nos estudos das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo durante o confinamento debido á COVID-19. Vol.2 A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-19291-32-6

 

  • Espiñeira Bellón, E.M.ª, Mosteiro García, M.ª.J. , Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A.M.ª y Ocampo Gómez, C.I. (2021). Análise das políticas institucionais ante as prácticas deshonestas na realización de traballos académicos. Vol.3  A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-19291-33-3

 

  • Espiñeira Bellón, E.M.ª, Mosteiro García, M.ª.J. , Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A.M.ª y Ocampo Gómez, C.I. (2021). Informe técnico sobre a avalaición dos recursos universitarios para evitar conductas deshonestas. Vol.4  A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-19291-34-0