2023

  • Mosteiro García, M.ª.J., Muñoz Cantero, J.M., Espiñeira Bellón, E.M.ª Porto Castro, A.M.ª, Ocampo Gómez, C.I.  y Pérez Crego. C. (2023). Informe técnico sobre honestidade e integridade académica en revistas científicas.  Vol.I .  A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-66-1 
  • Espiñeira Bellón, E.M.ª, Mosteiro García, M.ª.J., Muñoz Cantero, J.M.,  Porto Castro, A.M.ª, Pérez Crego. C. y Ocampo Gómez, C.I.  (2023). Informe técnico sobre honestidade e integridade académica en revistas científicas da área de Ciencias.  Vol.II .  A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-67-8
  • Porto Castro, A.M.ª, Mosteiro García, M.ª.J., Espiñeira Bellón, E.M.ª, Muñoz Cantero, J.M., Pérez Crego. C. y Ocampo Gómez, C.I.  (2023). Informe técnico sobre honestidade e integridade académica en revistas científicas da área de Ciencias da saúde.  Vol.III .  A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-68-5
  • Muñoz Cantero, J.M., Mosteiro García, M.ª.J, Espiñeira Bellón, E.M.ª, Porto Castro, A.M.ª, Pérez Crego. C. y Ocampo Gómez, C.I.  (2023). Informe técnico sobre honestidade e integridade académica en revistas científicas da área de artes y humanidades.  Vol.IV .  A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-69-2
  • Mosteiro García, M.ª.J., Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A.M.ª, Espiñeira Bellón, E.M.ª , Ocampo Gómez, C.I.  y Pérez Crego. C. (2023). Informe técnico sobre honestidade e integridade académica en revistas científicas da área de enxeñaría e arquitectura..  Vol.V A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-70-8 
  • Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A.M.ª, Mosteiro García, M.ª.J.,  Espiñeira Bellón, E.M.ª, Pérez Crego. C. y Ocampo Gómez, C.I.  y (2023). Informe técnico sobre honestidade e integridade académica en revistas científicas da área de ciencias sociais e xurídicas..  Vol.VI A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-71-5
  • Espiñeira Bellón, E.M.ª., Porto Castro, A.M.ª, Ocampo Gómez, C.I., Muñoz Cantero, J.M., Mosteiro García, M.ª.J, (2023). Avalliación de recursos sobre integridade académica nas unviersidades públicas galegas. A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-72-2