2022

  • Mosteiro García, M.ª.J., Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A.M.ª,Espiñeira Bellón, E.M.ª y Ocampo Gómez, C.I.  (2022). Informe técnico: integridade académica do profesorado na docencia. Vol.1 .  A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-50-0.
  •  Espiñeira Bellón, E.M.ª, Mosteiro García, M.ª.J. , Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A.M.ª, Ocampo Gómez, C.I.  (2022). Informe técnico: integridade académica do profesorado na investigación. Vol.2 .  A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-51-7
  • Espiñeira Bellón, E.M.ª, Mosteiro García, M.ª.J., Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A.M.ª y Ocampo Gómez, C.I. (2022). Informe técnico: integridade académica do alumnado. . Vol.3  A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-52-4
  • Mosteiro García, M.ª.J., Espiñeira Bellón, E.M.ª, Muñoz Cantero, J.M., Porto Castro, A.M.ª Pérez Crego, M.ª. C. y Ocampo Gómez, C.I. (2021). Informe técnico: integridade académica desde os grupos de interese  Vol.4  A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-19291-34-0
  • Muñoz Cantero, J.M., Mosteiro García, M.ª.J, Espiñeira Bellón, E.M.ª, Porto Castro, A.M.ª y Ocampo Gómez, C.I. . (2022). Diseño e validación da guía de avaliación de recursos sobre integridade académica en institucións de educación superior. . Vol.5A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-55-2 
  • Muñoz Cantero, J.M., Mosteiro García, M.ª.J, Espiñeira Bellón, E.M.ª, Porto Castro, A.M.ª y Ocampo Gómez, C.I. . (2022). Guía de avaliación de recursos sobre integridade académica en institucións de educación superior.  Vol.5A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-55-5 
  • Muñoz Cantero, J.M., Espiñeira Bellón, E.M.ª, Porto Castro, A.M.ª, Mosteiro García, M.ª.J,   y Comas Forgas, R. (2022). Informe técnico: tratamiento del plagio en revistas de ciencias sociales de la Península Ibérica e Iberoamérica (lengua española y lengua portuguesa)  Vol.6. A Coruña: Grupo GITIAES e GIACE da UDC, IDEA da USC y GIA da UVigo. ISBN: 978-84-18291-56-2